четвер, 15 червня 2017 р.

Портфоліо

Портфоліо
вчителя   початкових класів
В’язовецької ЗОШ I-III ступенів
Горизонтальный свиток: Денисюк 
Альони  ВасилівниДенисюк Альона Василівна

             Вчитель початкових класів
            В’язовецької  ЗОШ I-III ступенів
Дата народження:       30.10.1988
Освіта:
         2010р.- Хмельницька гуманітарно-
                    педагогічна Академія
Кваліфікація: вчитель  початкових класів
Стаж роботи: 2 роки
Домашня адреса:                  с.Ставок,вул.Центральна 12
Білогірського р-ну
Хмельницької обл. 

Горизонтальный свиток: Не відкладай на завтра те,що можна зробити сьогодні.Моє життєве кредо


                                                                     
Моє педагогічне кредо
Горизонтальный свиток: Кожна дитина неповторна – цінуй це!
 


Описание: C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\20150521_112102.jpgОписание: C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\20150521_124425.jpg


        Заповіді,
     якими я керуюсь
1.Поважай дитину! Не вважай себе  спроможним вирішувати ті питання, які  належать юній особистості.
2.Розумій дитину. Дивись на світ очима    дитини,розумій,чим дитина живе, до чого прагне.
3.Люби  дитину. Любов до дітей – запорука успіху.
4.Підтримуй дитину. Підтримуй дитину в усіх її починаннях.

Описание: Описание: C:\Users\WWWqWW\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7BW1YSCL\19_11_13_web[1].jpgМетодична проблема

Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Пріоритетними напрямками роботи є:
1.Застосування інноваційних технологій:
    -«Незакінчене речення»,
    -«Мікрофон»,
    -«Мозковий штурм»,
    -«Робота в групах»,
    -«Дерево рішень».
2.Використання передового педагогічного   

   досвіду.Методична робота

Ключові тези:    

Методичні  рекомендації  до оновлених  програм  початкової  школи
ПРІОРИТЕТ -  використання       компетентнісного  підходу в         навчанні   
молодших школярів.  Для цього в         документі
ДЕТАЛЬНО РОЗ’ЯСНЮЄТЬСЯ:
•  як  встановлювати  міжпредметні        зв’язки  (особливо  для        предметів 
мовного циклу)
•  як  проводити  інтегровані та бінарні інтегровані  уроки, окремо  для  
кожного класу  початкової  школи,        з врахуванням  вікових особливостей   дітей,         визначається програмний матеріал, в  рамках        якого рекомендовано проводити         інтегровані          уроки
•  як  проводити          “тематичні          дні”  (коли всі уроки  за розкладом спрямовують на реалізацію  єдиної  виховної  мети, що знаходить логічне продовження у виховному заході)
•  як посилити  практичну спрямованість        навчання   (розписано         різні
Організаційні форми, методи        навчання,  способи навчальної взаємодії).
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ         І ПЕРЕВІРКИ предметних компетентностей  вчитель має         використовувати          інтегровані          задачі (спрямовані на застосування      учнями способів навчально-пізнавальної  діяльності, знань, умінь і навичок      для розв’язання        певних задач у змодельованих життєвих        ситуаціях).
ДЛЯ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ прописано особливості запровадження усного курсу          в 1класі, надано    методичні  рекомендації враховуючи зміни до програм.
ПРОПИСАНО основні        зміни  для 13 навчальних програм         початкових         класів.
НАГОЛОШЕНО,       що не озвучуються  в класі та на          батьківських зборах  
результати навчальних         досягнень  учня/учениці (ця інформація          стосується 
тільки вчителя-учня-батьків (або  осіб,  які  їх         замінюють) і має відбуватися описово, з        детальним  поясненням  успіхів  і   недоліків  дитини та 
доброзичливою допомогою).
РЕКОМЕНДОВАНО користуватись олівцем         дітям у  першому         класі          -         за рішенням учителя, відповідно до рівня готовності дітей. На         розсуд учителя допускається       виправлення  або         гумкою,  або закресленням.          Наявність охайних виправлень, здійснених самою дитиною, не впливає на зниження балу за      роботу  (час  і етап переходу         на кулькову  ручку визначає        сам вчитель, індивідуально для кожної    дитини).
2.1.1 Ключові     тези:  методичні  рекомендацій  до         оновлених програм     початкової         школи       
НЕ    РЕКОМЕНДОВАНО         вчителям   користуватися червонною ручкою   при перевірці письмових  робіт в адаптаційному  періоді   (1клас).Для виставлення оцінок в зошитах  і  щоденниках         можна використовувати  колір ручки за вибором вчителя.
НАДАНО  ПРИКЛАДИ компетентнісно-орієнтованих завдань          та ессе.
ДЕТАЛЬНО ПРОПИСАНО вимоги щодо обсягу домашніх завдань:
•  НЕДОПУСТИМИМ        вважається перевантаження  учнів завданнями, які 
Містяться у         додаткових  посібниках, зошитах          з друкованою основою        тощо.
•  НАГОЛОШУЄТЬСЯ, що домашні завдання      повинні бути посильними  для самостійного виконання учнями.
•  НЕ ЗАДАЮТЬСЯ  домашні  завдання       на вихідні,         святкові та        канікулярні дні (канікули).
•  ЛІМІТОВАНО        ОБСЯГ домашніх  завдань, за  витратами часу     на їх виконання:
-  У 1 КЛАСІ домашні завдання    не      задаються.
-  У    2  КЛАСІ   витрати часу на виконання  домашніх завдань        не повинні перевищувати     45     хвилин.
-  У 3 КЛАСІ витрати часу на виконання домашніх завдань не       повинні     перевищувати 1 години        10 хвилин.

-  У 4 КЛАСІ витрати часу на  виконання домашніх завдань не повинні  перевищувати 1         години 30 хвилин.
Математика. 1-4 класи

Зміни у Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

    Розвантаження програми, більшою мірою, відбулося за рахунок суттєвих змін у Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. В оновленій програмі реалізується принцип «ножиць»: при потребі, учитель той чи інший зміст може подати глибше, а перевіряти - лише обов’язковий мінімум і то не на рівні знання правил, формулювань, а здебільшого на рівні їх застосування при виконанні практично – зорієнтованих вправ, завдань тощо, дібраних учителем у відповідності до вікових особливостей учнів, їх життєвого досвіду та уподобань. Отже, в оновленій програмі відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні. У такий спосіб враховано й пропозиції дописувачів щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями. Так, у програмах 1 – 2-го класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та в межах 20, таблиць множення та ділення. Щодо порівняння чисел, виконання арифметичних дій, розв’язування простих рівнянь знято вимогу застосування учнем способів міркування, запропонованих учителем (учень зможе виконувати відповідні завдання зручним для себе способом). При вивченні величин зроблено акцент на використання знань про вивчені величини при розв'язуванні практично - зорієнтованих задач, а не на механічне запам’ятовування правил, тверджень тощо.
 З метою зменшення теоретичного навантаження курсу, у програмі 1- 4 кл. доступнішою і зрозумілішою мовою виписані деякі формулювання, як у змістовій частині, так і у Вимогах. У програмі 3-го класу, наприклад, перенесено акцент з теоретичних знань на вироблення обчислювальних навичок при розв’язуванні вправ, задач: «застосовує , а не «знає») правило множення суми на число у випадку множення двоцифрового або трицифрового числа на одноцифрове; застосовує, а не «знає») правило множення числа на суму або переставний закон множення; застосовує, а не «знає») правило ділення суми на число у випадку ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове» та ін. Подібні зміни відбулися в програмах усіх 1-4 класів.

Вилучені вимоги

  Цілком вилучені такі вимоги: у 2-му класі: «розуміє спосіб складання таблиць додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20», «виконує додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення з опорою на зразок»; «має уявлення» про довжину, масу (1 клас), про кут (2 клас); «розуміє, що через одну точку можна провести безліч прямих; класифікує кути та многокутники за певними ознаками; будує коло (круг) заданого радіуса за допомогою циркуля; позначає на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр» (змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури», 3-й клас); «знає означення периметра многокутника; розв’язує задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомими периметром і довжиною однієї сторони прямокутника» (змістова лінія «Величини», 3-й клас); «планує послідовність виконання дій під час письмового множення і ділення; розуміє спосіб множення на трицифрове число» (Змістова лінія «Числа дії з числами», Письмове множення і ділення на двоцифрові та трицифрові числа. 4 клас); «розуміє, що рух тіл описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: шлях, швидкість і час» (змістова лінія «Величини», Швидкість, 4 клас); «визначає площу плоскої фігури за допомогою палетки» (змістова лінія «Величини», Площа. 4 клас).

Мінімізовані вимоги

  Окремі вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів - мінімізовані. При ознайомленні із додаванням і відніманням без переходу через розряд в концентрі «Сотня», в 1-му класі, зазначено лише: «розуміє сутність порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток», а у змісті цієї теми вилучено деталізацію випадків обчислення. Взагалі, мінімізовані вимоги у змістових лініях: Математичні вирази. Рівності. Нерівності (1, 2 клас), Просторові відношення. Геометричні фігури (2 клас. Коло і круг), Сюжетні задачі (4 клас). У окремих випадках обчислень знято вимогу «коментує свої дії під час виконання обчислень».
У змістовій частині програма з математики для 1 – 4-х класів зазнала таких змін: Виходячи з того, що Закон України №2442-VI «Про внесення змін у законодавчі акти із питань загальної середньої та дошкільної освіти», яким передбачена обов’язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку, не діє повною мірою, то в 1-му класі виключено «Узагальнення і систематизацію математичних уявлень, сформованих у передшкільний період».
При вивченні таблиць множення та ділення, в 2-му класі, виокремлено два етапи, один з яких: «Таблиці множення чисел 6-9 та ділення на 6 – 9 (ознайомлення)». Враховано пропозиції щодо позначення геометричних фігур буквами (вилучено зі змісту програми 1-го класу), перенесення задач з буквеними даними (перенесено з 3-го класу в 4-й клас); термін «сукупність» замінено на «групу об’єктів», вилучено з 2-го класу задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі, з програми 4 –го класу вилучено тему множення і ділення багатоцифрового числа на трицифрове тощо.
При розвантаженні програми з математики враховувались такі об’єктивні фактори:
   1.Необхідність розвантаження програми у рамках чинного Державного стандарту початкової загальної освіти та наявності у шкільних бібліотечних фондах підручників, виданих за державні кошти у 2012-2016 роках. Тому, пропозиції щодо перенесення певного змісту (дробів, ускладнених рівнянь, задач на рух, задач на пропорційне ділення, задач на знаходження невідомих за двома різницями, письмового множення та ділення тощо) у 5-й клас реалізувати неможливо. З тієї самої причини не можна задовольнити вимоги дописувачів щодо підсилення в курсі математики початкової школи геометричної складової, введення від’ємних чисел та десяткових дробів тощо.
З огляду на ці фактори, не враховано пропозиції й щодо перенесення навчального змісту з одного класу до іншого, зокрема додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд, нумерації чисел в концентрі «Сотня», табличного множення та ділення тощо).
2.Наявність пропозицій, що заперечують (виключають) одна одну. Найбільш дискусійними були питання, що стосувалися таких тем:
·  додавання та віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Частина дописувачів пропонувала вивчати цей зміст в 1-му класі, а інша – залишити для вивчення у 2-ому (залишили у програмі 2-го кл.).
·  нумерація чисел в концентрі «Сотня», додавання та віднімання без переходу через розряд в концентрі «Сотня». Були пропозиції щодо перенесення цих питань до 2-го класу. Коментарі прихильників залишити вивчення теми «Концентр «Сотня»» у 1 класі були більш, ніж переконливі, в т.ч. - й з огляду на світовий досвід тощо (тему залишили в 1-му класі, але при вивченні додавання та віднімання без переходу через розряд в межах 100 спростили змістову та результативну частину програми).
·  письмове додавання та віднімання чисел. Ця тема вивчається у 3 класі. Були пропозиції розпочати її вивчення у 2-ому класі, з якими частина дописувачів не погоджувалася. Ми залишили цю тему для вивчення у 3 класі, оскільки вважаємо, що впродовж 2 класу варто сформувати відповідні навички усних обчислень, а далі – перейти до письмового додавання і віднімання чисел.
·  табличне множення та ділення. Пропозиції були досить різні: не вивчати таблиці множення і ділення у 2 класі, а перенести їх вивчення до 3-4 класу. Пропозиція друга: вивчати таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідних випадків ділення у 2-му класі, а таблиці множення чисел 6 – 9 та відповідних випадків ділення - у 3-му класі. Обидві пропозиції не набрали якоїсь переважаючої підтримки. Тому нами прийнято компромісне рішення: у 2-му класі учні вивчають сутність дії множення і ділення, а самі таблиці використовують при обчисленнях. Таблиці множення чисел 6 – 9 та відповідні таблиці ділення вводяться на рівні ознайомлення. Знання таблиць множення напам’ять передбачається програмою 3-го класу.
·  ускладнені рівняння. Щодо вивчення цієї теми в тому чи іншому класі думки дописувачів розділилися: одні пропонували не вивчати цілком, другі – перенести цей тип рівнянь для вивчення з 4 у 3-ій клас, бо дітям цікаво і легко навчитися їх розв’язувати; ще інші – залишити без змін. Виходячи з наявності досить різних поглядів на зміст і місце цієї теми в початковому курсі математики, вивчення рівнянь, в яких або права частина, або один з компонентів подано числовим виразом, залишили у програмі 4-го класу.
·  дії з іменованими числами: багато пропозицій стосувалося спрощення програми в контексті треба чи не треба навчати молодших школярів виконувати дії з іменованими числами. Але, насправді діти чи не щодня стикаються з необхідністю володіти навичкою додавання чи віднімання іменованих чисел з одиницями вартості, маси, часу, довжини. Без цих умінь не можна буде формувати відповідні компетентності. Тому вважаємо, що потреба навчати таких дій є, але при цьому ми спростили змістову та результативну частину програми.
При більш детальному порівнянні програми 2015 року і оновленої програми можна буде переконатися, що завдяки небайдужості учасників відкритого обговорення проблеми розвантаження програми з математики, достатньо великої кількості конструктивних пропозицій і порад – ці зміни відбулися і сподіваємося, що на користь молодших школярів.

Портфоліо

Портфоліо вчителя   початкових класів В’язовецької ЗОШ I - III ступенів Денисюк Альона Василівна              Вчитель початк...